Ciało i dusza

18 wrz. 2009
Pełny tekst

W numerze, który właśnie oddajemy w ręce Czytelnika, pragniemy zastanowić się nad ciałem (więc  też  płcią)  i  duszą  (w  rozumieniu  zarówno psycho- jak i antropologicznym) oraz zależnościami, jakie zachodzą między nimi. Dusza ma się do ciała tak  jak  duch  do materii. Metafizyczną  równowagę między  tymi  elementami  symbolizuje Dziewiątka. Dziewięć  (wynik mnożenia  trzech  przez  trzy)  pod każdym względem oznacza pełnię. Dziewięć jest chórów anielskich, kręgów piekielnych, sfer niebieskich. Przez dziewięć dni trwają eleuzyjskie misteria. Dziewięć jest żywotów Kota Fritza. Dziewięć muz przychodzi na świat wskutek dziewięciu miłosnych nocy. Dziewięć miesięcy trwa ciąża. Cyfra dziewięć ma niezwykłe właściwości: 2x9=18, za zarazem 1+8=9 i  tak aż do 9x9. Ponadto 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45, a 4+5=9 i liczba 123456789 jest podzielna przez 9. Każdy z trzech światów (niebo, ziemię i podziemia) symbolizuje trójkąt, cyfra trzy. 3x3=9.

Przy  natłoku  argumentów  nie  pozostaje  nam  nic innego, jak podnieść cenę do najdoskonalszej Dziewiątki, lepszej nawet od świętej Siódemki (bo rosnące koszty druku  i usług nie mają  tu nic do  rzeczy). Obiecujemy solennie, że kolejny wzrost ceny nastąpi najwcześniej w 2011 roku do 13 złotych.

Tagi: