O uchodźcach

– zapowiedź badań etnologicznych

W ostatnim czasie bardzo często możemy usłyszeć w środkach masowego przekazu o uchodźcach z różnych stron świata. Regionalne wojny i prześladowania religijne sprzyjają uchodźstwu. W Polsce dopiero w ostatnich latach rozpoczęto kampanię w prasie, radiu i telewizji, mającą na celu uświadomienie, kim właściwie są uchodźcy.