Cyfrowe archiwum im. Józefa Burszty

Projekt dotyczy działań z zakresu cyfryzacji, upowszechnienia i popularyzacji unikatowych, dotąd nie udostępnianych materiałów audiowizualnych dotyczących kultury tradycyjnej, pozyskanych w trakcie badań etnograficznych prowadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Działania mają na celu stworzenie nowoczesnej platformy cyfrowej o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym udostępniającej archiwalną i bieżącą dokumentację z badań etnograficznych prowadzonych przez IEiAK UAM w Poznaniu z naciskiem położonym na materiały merytorycznie i metodycznie zbieżne z działalnością Oskara Kolberga.

Integralną częścią cyfrowego archiwum jest prezentacja sylwetki naukowej prof. Józefa Burszty, przygotowanie wykazu bibliograficznego jego prac oraz opracowanie i udostępnienie elektronicznej wersji książki „Kultura ludowa Wielkopolski” w myśl popularyzacji działań badawczych w stylu kolbergowskim.

Budowę archiwum należy traktować jako nakierowaną na:
- utrwalenie oryginalnych i unikatowych materiałów dotyczących zjawisk związanych z kulturą tradycyjną
- wykorzystanie nowych technologii do popularyzacji działań badawczych zapoczątkowanych przez Oskara Kolberga i kontynuowanych m.in. przez prof. Józefa Bursztę
- udostępnienie materiałów archiwalnych IEiAK w oparciu o wybraną licencję Creative Commons (CC 0 lub CC BY 3.0 PL) oraz ideę wolnego dostępu, które umożliwi ich wykorzystanie przez zróżnicowane środowiska akademickie, edukacyjno-dydaktyczne, lokalne organizacje kulturotwórcze i animujące oraz regionalistyczne
- nawiązanie ścisłej i twórczej współpracy z organizacjami i instytucjami specjalizującymi się w
- działaniach cyfryzacyjnych i upowszechniających zasoby kulturowe dla społeczności
- wypromowanie trendu otwierania i wykorzystywania nowoczesnych form upowszechniania dorobku badaczy z zakresu etnografii i folklorystyki w środowiskach akademickich

Działania mają charakter ratunkowy i dotyczą:
- 3962 negatywów fotograficznych
- 1104 pozytywów fotograficznych
- 2123 przezroczy
- około 100 nagrań dźwiękowych zarejestrowanych na taśmach szpulowych oraz kasetach magnetofonowych
- około 100 nagrań wideo na kasetach VHS oraz taśmach szpulowych

Jest to ostatni moment, by wymienione zasoby poddać konserwacji i przeniesieniu na nośniki cyfrowe.

Więcej informacji na stronie projektu:

http://archiwumburszty.blogspot.com/p/o-projekcie.html