gender

Fragment

W psychiatrii opisano  inne zjawisko związane z obcością własnego ciała, które nazywa się dysmorfofobią  albo  depersonalizacją  somatyczną. Polega na poczuciu, że ciało się zmienia, że coś się dzieje z twarzą, że nos się wydłuża. W niektórych sytuacjach zdarza się nawet, że człowiek ma poczucie, iż zmienia się jego płeć, zmieniają się  genitalia.

Fragment

Teoria queer nie definiuje, ukazuje  jedynie płynność  i wieloznaczność  takich pojęć,  jak  seksualność  i  tożsamość. Henrietta Moore  twierdzi,  że  jeśli  kategorie  te  stają  się nieokreślone  i niejednoznaczne, wtedy miejsce uprzywilejowane zajmuje ciało.

Fragment

Słowem kluczowym dla analizy sensów zogniskowanych wokół jedzenia jest pojęcie „diety”. W dawnych czasach rezygnacja z doznań zmysłowych miała zabarwienie religijne i związana była z ascezą, spożycie niektórych pokarmów prowadziło z kolei do zażyłości z bogami.

Fragment

Równe z  pozoru  prawa  (dziewczyna może  pogować, może też – wręcz powinna – nosić skórę, glany i  irokeza) zderzone z praktyką (w pogo  tańczą w  znakomitej  większości mężczyźni,  to  oni są  nieformalnymi  przywódcami  załóg,  to  oni uczestniczą w zadymach  i pijatykach) okazują się znacznie bardziej perfidne wobec kobiet niż porządek, przeciwko któremu zostały utworzone pod hasłami nieskrępowanej ekspresji i swobody obyczajowej.

Fragment

Rozprzestrzenienie  się  kultury  masowej zmieniło społeczne postrzeganie kobiet. Można tu mówić o dwóch zjawiskach – demokratyzacji piękna oraz zwiększeniu świadomości wyglądu. Emancypacja kobiet i ich wkroczenie w sferę publiczną sprawiły, że przestały być one społeczne postrzeganie  jedynie przez pryzmat zadbanego gospodarstwa domowego.