Polityka planowania językowego w Chinach

- teoria i praktyka

26 wrz. 2009

Jednym z istotniejszych problemów w najnowszej historii Chin jest kwestia polityki językowej. Na początku XX wieku stwierdzono, że dla zbudowania zjednoczonego, silnego narodu niezbędny jest ogólnonarodowy, standardowy język. Po zwycięstwie komunistów nad Guomingdangiem w roku 1949 i ustanowieniu Chińskiej Republiki Ludowej zwrócono jeszcze większą uwagę na te zagadnienia. Standardowy język był uważany nie tylko za symbol silnego, zjednoczonego narodu, lecz także ważny instrument sprawowania władzy przez rząd centralny.

Tagi: