Kim jest Barbarzyńca

„Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne (ISSN: 1643-9708) powstaje w Krakowie w środowisku krakowskich etnologów i antropologów kulturowych od roku 1998. Jego wydawcą jest Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”.

"Barbarzyńca" w latach 2015-2018 znajdował się na liście B czasopism MNiSW i otrzymywał 3 punkty. W przyszłości planujemy dołożyć wszelkich starań, aby powrócił na listę czasopism punktowanych.

W czasopiśmie publikujemy głównie artykuły naukowe o nachyleniu antropologicznym z dziedzin szeroko rozumianej humanistyki, takich jak etnologia, antropologia kulturowa, religioznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo, filozofia, filologia, historia sztuki, teatrologia itp. Redakcja prowadzi stały i otwarty nabór tekstów.

Zamieszczamy także wywiady oraz mniejsze formy publicystyczne. Do stałych rubryk należą recenzje nowych książek naukowych i z dziedziny literatury pięknej oraz Natknięcia, czyli zapis wybranych wiadomości z ostatnich miesięcy, które mają wyjątkowy, etnograficzny charakter, wraz z komentarzami redakcji.

Od początku roku 2012 pismo ukazuje się w formie pliku PDF dostępnego za darmo na naszej stronie.

Indeksacja w bazach danych:
1. Indeksowanie w bazie „BazHum”.
2. Indeksowanie w bazie „POL-index”
3. Indeksowanie w bazie „Arianta”.
4. Indeksowanie w bazie „Katalog Czasopism Kulturalnych”.
5. Indeksowanie i udostępnianie pełnotekstowych wersji numerów w Bibliotece Cyfrowej PIA.
6. Indeksowanie w bazie Bibliografii Etnografii Polskiej.
7. Trwają przygotowania do wprowadzenia czasopisma w poczet bazy CEJSH.

Rada naukowa:
dr hab. Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Tarzycjusz Buliński (Uniwersytet Gdański)
dr Patrycja Cembrzyńska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Redaktorka naczelna:
Małgorzata Roeske

Komitet redakcyjny:
Jan Barański
Kaja Kajder
Michał Nałęcz-Nieniewski
Dariusz Nikiel
Olga Purchla
Małgorzata Roeske
Filip Skowron
Patrycja Laskowska-Chyła
Agnieszka Marczak

Redaktor językowy:
Filip Skowron (język polski)
Dariusz Żukowski (język angielski)

Sekretarz redakcji:
Agnieszka Marczak

Wydawca:
Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”
ul. Armii Krajowej 8/10
32-065 Krzeszowice, Polska
Adres korespondencyjny: ul. Piwna 20/29, 30-527 Kraków


Poprzedni redaktorzy naczelni:
Filip Wróblewski (2016-2018)
Katarzyna Kubat (2015-2016)
Filip Wróblewski(2013-2015)
Michał Nałęcz-Nieniewski(2009-2013)
Weronika Chodacz (2008-2009)
Marcin Bartoszek (2008)
Mariusz Czaja (1999-2007)