Współczesny obraz Huculszczyzny

26 wrz. 2009

Pomimo zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie, elementy tradycyjnej wizji świata, mimo że w formie szczątkowej, jednak zachowały się w kulturze Huculszczyzny do naszych czasów. Zostały zaadaptowane do tradycyjnej kultury i stały się jej częścią, tworząc jej nowe oblicze.