Odbiorca staje się nadawcą

O badaniach etnologicznych w przestrzeni muzealnej

30 maj 2015
Fragment

Artykuł dotyczy problematyki prowadzenia badań etnograficznych w przestrzeni muzeum sztuki. Autor, na podstawie własnych badań wśród zwiedzających Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (oddział Muzeum Narodowego w Krakowie), przeprowadza krytyczną analizę skuteczności metody wywiadu swobodnego, który w tak silnie schematycznej przestrzeni musi zostać zmodyfikowany. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do doświadczenia muzealnego zwiedzających.

Abstract

When a receiver becomes a sender. On the ethnological research in the museum space

The main purpose of the article is to present the issue of conducting ethnographic research in art museum. Based on his own research among the visitors of the Gallery of the 19th Century Polish Art in the Sukiennice (branch of the National Museum in Krakow), the author carries out a critical analysis of the effectiveness of the method of informal interview, which needs to be modified in such strongly schematized space as art exhibition. Thanks to that, it is possible to reach the visitors’ museum experience.