Współczesność

24 wrz. 2009

W numerze dwunastym kładziemy nacisk na współczesność.

Proponujemy dwie ważne rozmowy: z Borysem Malkinem, niestrudzonym badaczem Indian, który znał i opisywał ostatnich dzikich, zanim stali się „lumpenproletariatem dżungli” i zaczęli nosić chińskie podkoszulki, oraz z Antonim Bartoszem, nowym dyrektorem krakowskiego muzeum etnograficznego, który przedstawia swoje poglądy na to, jak powinno wyglądać muzeum, i opowiada o swoich etnograficznych pasjach. Dla kontrapunktu proponujemy też śmieszno-‑-straszny tekst-impresję, który stanowi komentarz do archaicznych sposobów wystawiania.Z Veblenowskim buntem mas w tle spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Co się kryje w „Naszej klasie”?, jednym z najczęściej komentowanych polskich fenomenów internetowych ostatniego roku. Tekst o  Siódmym niebie na przykładzie tego właśnie serialu analizuje obraz rzeczywistości kreowany w mediach i przypisywane mu znaczenia. Przyjrzymy się także największej międzynarodowej wystawie fotograficznej World Press Photo oraz skrajnym, chociaż regularnie powtarzającym się, reakcjom widzów i komentatorów, jakie wystawa budzi każdego roku. W dwóch tekstach proponujemy tematykę ciała, jego obrazu i postrzegania: do problemu tego z różnych stron podchodzą artykuły o wizualności siostry zakonnej oraz zaburzeniach odżywiania w historii, mediach i  kulturze masowej. Proponujemy też dwa różne spojrzenia na awangardę, suprematyzm i postać Kazimierza Malewicza: jedno przez pryzmat utopii, drugie fenomenologiczne, stanowiące interpretację jednego z  najbardziej przełomowych współczesnych dzieł sztuki. Numer zamykają Etnowieści [tu podamy prawidłowy tytuł] – nowa stała rubryka, w której komentujemy wybrane wiadomości prasowe o szczególnie ciekawym, etnologicznym charakterze. Zapraszamy do lektury!

Redakcja