Argonauci Dalekich Archipelagów

23 wrz. 2009

Wykorzystywanie literatury przez etnografów nie jest niczym nowym. Pragnąłbym jednak zwrócić uwagę na coraz częściej docenianą literaturę SF. Niektórzy z jej twórców bliżsi są etnografii, niż któremu kolwiek z etnografów mogłoby się z początku wydawać.