Inne przestrzenie, inne miejsca


Spotkanie wokół książki
„Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria”
28 stycznia (wtorek), godz. 18:00, Ratusz, pl. Wolnica 1
wstęp wolny

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na spotkanie wokół książki „Inne przestrzenie, inne miejsca” – we wtorek, 28 stycznia, o godz. 18.00, w budynku Ratusza przy pl. Wolnica 1 w Krakowie. Zbiór esejów pod redakcją Dariusza Czai otwiera nową serię Wydawnictwa Czarne pn. „Tropiki”. Ukazują się w niej książki z antropologii kultury wykraczającej poza granice akademickich przyzwyczajeń – naukowy rygor spotyka się tu z literacką wyobraźnią.

Wspólnym punktem wyjścia dla autorów „Innych przestrzeni...” była, dobrze obecna w humanistycznym dyskursie, kategoria nie-miejsca. W rozumieniu Marca Augé odnosi się ona do tych miejsc, które są antytezą przestrzeni domowej i oswojonej; to światy bez pamięci, bez imienia i bez historii, punkty tranzytowe i ziemie niczyje. Autorzy prezentowanych tekstów poddają wspomnianą kategorię znaczącej redefinicji: rozumiana jest ona nie tyle jako pojęcie obciążone negatywną treścią, ile raczej jako użyteczny instrument poznania, jako poszerzająca spojrzenie metafora, a czasem jako wielowartościowy symbol. Autorzy szukają nie-miejsc w miejskiej zabudowie, wyprawiają się na przedmieścia i peryferie, odsłaniają drugie dno znajomych miejsc podróżnych, wchodzą na nieużytki, ruiny, ziemie niczyje, odnajdując w nich bogate pokłady znaczeń, wreszcie, śledzą różne formy żydowskiej (nie)obecności w powojennych topografiach. Tom ma charakter interdyscyplinarny, jego autorami są antropolodzy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i filmoznawcy.

W spotkaniu, które poprowadzi Katarzyna Kubisiowska, wezmą udział autorzy tekstów zamieszczonych w książce, m.in.: Monika Sznajderman, Dariusz Czaja, Magdalena Barbaruk, Dorota Majkowska-Szajer, Szymon Uljasz, Magdalena Zych.

Tego wieczoru książkę będzie można kupić w promocyjnej cenie.