Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
mają zaszczyt zaprosić
na
I Międzynarodową konferencję naukową pt.

Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język

która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Konferencja Kobieta w oczach kobiet otwiera cykl czterech kolejnych spotkań: Płeć – literatura – język. Pragniemy by nasze sympozja miały charakter interdyscyplinarny i były spotkaniami literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe, którym bliski jest temat, zmiennego historycznie, postrzegania płciowości drugiego człowieka. Nasza konferencja  wpisuje się w dyskurs genderowy, który od wielu lat jest obecny w refleksji naukowej w Europie i na Zachodzie. Zamysłem organizatorów jest jednak ukazanie problematyki relacji pomiędzy płcią, językiem i literaturą także z perspektywy pozaeuropejskiej, blisko- i dalekowschodniej, a tym samym stworzenie unikatowej platformy wymiany wyników badań. Jednocześnie celem organizatorów jest całościowe ujęcie tematu  poprzez połączenie perspektyw obu płci, tak aby stworzyć możliwie najpełniejszy obraz tego złożonego wieloaspektowego zagadnienia.

W roku 2016, podczas pierwszej konferencji, zaproponować chcemy refleksję dotyczącą problemu kobiety będącej zarówno podmiotem jak i obiektem wypowiedzi literackiej. Interesować nas bowiem będą przede wszystkim formy kobiecej samoidentyfikacji warunkowane rolami pełnionymi w społeczeństwie z uwzględnieniem różnorodności kulturowej i religijnej oraz przemianami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości. Pragniemy także przyjrzeć się stosowanym przez autorki strategiom i konwencjom językowym; to tylko niektóre z zagadnień, które chcielibyśmy poruszyć.

Mamy nadzieję, że konferencja Kobieta w oczach kobiet będzie okazją do wymiany poglądów i możliwością zaprezentowania wyników badań zarówno na temat kobiety – autorki  jak i jej postrzegania siebie i swojej płciowości, a tym samym będzie stanowić punkt wyjścia do kolejnych  rozważań w obrębie planowanego cyklu Płeć – literatura – język.

Kolejne konferencje stanowić będą rozwinięcie problemów podejmowanych podczas pierwszego spotkania badaczy:

2017 - Kobieta w oczach mężczyzn. Teksty mężczyzn o kobietach.
2018 - Mężczyzna w oczach kobiet. Teksty kobiet o mężczyznach.
2019 - Mężczyzna w oczach mężczyzn. Teksty mężczyzn o mężczyznach.

Pierwsza konferencja z cyklu odbędzie się w dniach: 5-6 grudnia 2016 w Warszawie.

Opłata konferencyjna: 300 zł

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie konferencji: https://genlitlan.wordpress.com/

Abstrakty należy przesyłać na adres: genlitlan@gmail.com   do 31.07.2016.

Tagi: