Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej

http://ptl.info.pl/aktualnosci/315,9-lutego-Ogolnopolski-Dzien-Etnografii-Etnologii-i-Antropologii-Kulturowej.html

9 LUTEGO – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ETNOGRAFII, ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w dn. 26 października 2019 roku ustanowiono, że 9 lutego będzie Ogólnopolskim Dniem Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym dniu w 1895 roku w sali ratusza we Lwowie z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny powołano Towarzystwo Ludoznawcze, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Inicjujemy ogólnopolskie obchody tego dnia w trudnym dla etnologii i antropologii momencie, zniknęły one bowiem z wykazu dyscyplin Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Mamy nadzieję, że propozycja wspólnych, corocznych obchodów naszej dyscypliny przyczyniać się będzie do konsolidacji środowiska oraz podejmowania zintegrowanych działań na rzecz kontynuacji i upowszechniania dorobku wielu pokoleń etnolożek i etnologów oraz antropolożek i antropologów. Mamy również nadzieję,  że różne formy obchodów tego dnia będą sprzyjały widoczności przedsięwzięć etnograficznych, etnologicznych i antropologicznych nie tylko w przestrzeni akademickiej, lecz także w sferze publicznej. 

Zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej i organizowania konferencji, prelekcji, spotkań, warsztatów, projektowania grafik i plakatów, a także do podejmowania wszelkich działań, których głównym celem będzie informowanie o dorobku polskich naukowczyń i naukowców związanych z etnografią, etnologią i antropologią kulturową oraz ich bieżących przedsięwzięciach. 

Prosimy wszystkie zainteresowane instytucje oraz osoby praktykujące etnografię, etnologię i antropologię o przysyłanie na adres mailowy wrocławskiego biura PTL informacji o organizowanych w ramach obchodów tego dnia wydarzeniach: ptl@ptl.info.pl.

Tutaj można pobrać plakat i logotyp Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, by mogły pojawić się na stronach internetowych i w siedzibach współuczestniczących w nim instytucji i organizacji oraz w mediach społecznościowych.

 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Ogłoszenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2524683357851415/

#etnologiajestdyscypliną  #ethnologyisadiscipline