Sierpień w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

Szczegółowy plan w załączonym dokumencie, a w nim m. in. trwająca od końca lipca wystawa fotografii
Michała Greima "Ciemne świecidło" (kurator: Wojciech Nowicki) oraz wystawa - "Palmy i ludzie Asháninka. Badania Joanny Sosnowskiej w Peru
(2008-2011)", której otwarcie odbędzie się w czwartek, 8 sierpnia (kuratorki: Joanna Sosnowska, Eleonora Tenerowicz, Katarzyna Piszczkiewicz).

Serdecznie zapraszamy!

fot. obok: Marian Maurizio Abramowicz, Hiszpania, 1957 r., z kolekcji MEK