Agnieszka Iwaszkiewicz

ur. w 1980 r. Doktorantka trzeciego roku etnologii w IEiAK UŁ. Ukończyła Podyplomowe Studium Polityka i Kultura Krajów Azji i Afryki w PAN w Warszawie. Kilkakrotna stypendystka uniwersytetów w Niemczech i we Francji. Współtwórczyni Fundacji „Etnoinspiracje”. Interesuje się głównie antropologią współczesności, antropologią miasta, performatyką (zwłaszcza teatrem i tańcem). Wielbicielka podróży i muzyki etnicznej.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.