Alicja Kaczmarek-Subramanian

Urodzona w 1988 r., magister etnologii (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), obecnie doktorantka Studium Doktoranckiego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w IAE PAN i od początku 2014 r. prowadzi badania w Indiach południowych, m.in. na temat relacji między kastą i etnicznością na przykładzie grupy Konkani. Poza pracą naukową uczy jogi i prowadzi Fundację TEJAS.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.