Filip Skowron

ur. w 1988 roku. Etnolog i polonista. Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracował z MOCAK-iem, z Bunkrem Sztuki oraz z Muzeum Narodowym w Krakowie, dla którego od 2008 roku prowadzi działania edukacyjne. Interesuje się naukowo muzeologią, antropologią literatury, popularną recepcją sztuki oraz historią społeczną i kulturową Krakowa. Lubi muzea i Młodą Polskę.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.