Katarzyna Grzywacz

Ur. w 1984 r. Absolwentka etnologii na UJ, w 2010 r. obroniła pracę magisterską na temat obecności elementów mitu eschatologicznego w tekstach popkultury podejmujących problematykę kryzysu ekologicznego. Obecnie uczestniczy w Podyplomowym Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Zawodowo zajmuje się renowacją obiektów zabytkowych.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.