Michał Kurcwald

Urodzony w 1989 roku, socjolog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się antropologią kulturową, socjologią i psychologią muzyki, filozofią nauki, historią medycyny, a także biologią ewolucyjną.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.