językowy obraz świata

Pełny tekst

To pełna pasji wypowiedź intelektualistki mówiącej niejako z samego środka zdarzeń, zajmującej określone stanowisko w ważkiej debacie społecznej.

Według słynnej anegdoty Eugéne Ionesco, twórca teatru absurdu, odkrył paradoksalność świata podczas nauki angielskiego, gdy zdał sobie sprawę, że uczy się nie tylko słów, ale całych schematów myślo