muzealnictwo

Pełny tekst

Muzeum zmieniło typowe oglądanie ekspozycji w doświadczanie przedmiotu.

"Etnografia jest dla mnie ważna. Mówi wiele o mnie samym, mówi wiele o drugim człowieku. Uświadamia znaki tożsamości, sposoby życia."

Wywiad z Antonim Bartoszem, dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Pełny tekst

Zdjęcia. Przedmioty. O dziwo, nikt ze zwiedzających nie komentuje ekspozycji weselnej z  motywem przewodnim „Wódka”. W kolejnym pomieszczeniu środkiem grawitacji jest rzeźbiony ul w  kształcie wielkiego niedźwiedzia.

Pełny tekst

Maria Popczyk w swojej książce zajmuje się wciąż żywo dyskutowanymi problemami dzisiejszych muzeów.