K. Buczek (red.), Polska mozaika syberyjska

„Gdyby nas nie wywieźli na Sybir…”

18 wrz. 2014
Fragment

Polacy zazwyczaj trafiali na Syberię wbrew własnej woli. Ten delikatny eufemizm posłużył mi tutaj do nazwania represji i zsyłek, których punktem docelowym była ta ogromna kraina. Nawet teraz, w dobie rozwoju kolei żelaznych, droga z Polski na Syberię to pięć dni jazdy pociągiem. Represje i wywózki dotknęły kilku pokoleń naszych rodaków, począwszy od czasu rozbiorów, poprzez nieudane dziewiętnastowieczne powstania, aż po lata II wojny światowej.