C. Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii

Zwyczajne – niezwyczajne

30 maj 2015
Fragment

Jak niezachwianie przekonuje paryski teoretyk, za przyczyną domowych i użytkowych zdjęć, wykonywanych powszechnie przez rzesze amatorów, można najtrafniej pokazywać koleje przemian praktyk kulturowych związanych z tym medium, a zatem zachodzących nie tylko w jego obrębie, lecz także wokół niego.