historia

Fragment

Jak niezachwianie przekonuje paryski teoretyk, za przyczyną domowych i użytkowych zdjęć, wykonywanych powszechnie przez rzesze amatorów, można najtrafniej pokazywać koleje przemian praktyk kulturow

Pełny tekst

Niejednorodność tej formy przemieszczania się spowodowana jest między innymi tym, że „każdy autostopowicz ma inną metodę łapania kierowców”.

Po sprowadzeniu semantyki na ziemię rodzi się pytanie: kto (lub co) i jak kształtuje znaczenia?

"Europa jako wydarzenie duchowe, którego nie można geograficznie zdefiniować ani utożsamić nawet z największą ilością materialnych dóbr, przerasta nie tylko półwysep grecki, ale także i ziemie rozc

Pełny tekst

Autor stara się wyjaśnić proces kształtowania się kapitalizmu jako dominującego sposobu produkcji. W tym celu śledzi dynamikę zmian gospodarczych na przestrzeni kilku stuleci. Wykazuje wpływy i napięcia wynikające z kontaktów między wieloma społeczeństwami, również tymi przez długie  lata uważanymi za „ludy bez historii”, zawieszone "poza czasem” grupy, dla których jedynym bodźcem do zmian był kontakt z Europejczykami.