A. E. Kubiak, Inne śmierci

Obróbka wstępna – o „Innych śmierciach”

Fragment

Słowo „inne” sugeruje obecność czegoś swojskiego – śmierć, od której „inne” się odróżniają. Ale skoro co do „naszej” lub jednej, podstawowej wizji śmierci nie ma wśród humanistów i uczestników kultury zgody i nigdy nie będzie – ze względu na wielość paradygmatów, ideologii, religii i wizji świata – to czemu inne? Usilnie poszukujemy różnic, ale czy śmierć sama w sobie już nie wystarczy?