R. Poczykowski, Lokalny wymiar pamięci

Trzy kolory pamięci. O lokalności na Podlasiu

30 maj 2015
Fragment

Głównym celem książki było podniesienie kwestii pamięci zbiorowej w specyficznym środowisku lokalnym. Termin „lokalność” jest tutaj bardzo ważny, gdyż jednocześnie wyznacza ramy terytorialne, metodologiczne i pojęciowe. „Lokalny” to tak zwany „tutejszy” – definiowany pochodzeniem, a więc zakorzenieniem w określonym geograficznie i kulturowo miejscu.