Przyszłość już była

O manifeście postfuturyzmu Franco „Bifo” Berardiego

13 st. 2017
Fragment

Berardi uważa, że globalna infomaszyna, której jesteśmy częścią, została tak silnie sprzężona z ludzka neurobiologią, że współczesne cykle ekonomiczne można z pełną powagą interpretować w kategoriach psychopatologii. Wzrost ekonomiczny lat dziewięćdziesiątych autor bezpośrednio przypisuje upowszechnieniu się wywołujących euforię antydepresantów. Z kolei okres po pęknięciu bańki (dot-com bubble) na rynku usług internetowych z początku nowego millenium uważa za początek obecnej epoki ekonomiczno-psychicznej depresji, której kluczowe wydarzenia to zamachy 11 września i późniejsza „wojna z terroryzmem”, globalny załamanie ekonomiczne roku 2008 i obecny, nawarstwiający się kryzys geopolityczny.

Abstract

The future has already ended. On Franco “Bifo” Berardi's Post-Futurist Manifesto

The article presents Franco Berardi’s views on the concept of future in the cultural history of 20th century. The author analyses the idea of „trust in the future” introduced in Marinetti's Futurist Manifesto, and its breakdown caused by questioning the beliefs in progress and utopian future as well as by a series of socio-economic crises in the second half of the century.