Sztuka w przestrzeni zastanej

Fragment

Lubimy konfrontować się z określonym miejscem i jego problematyką. Bazujemy na tym, co dana przestrzeń nam oferuje, dostosowujemy się do niej lub ingerujemy w nią, zakłócając jej charakter.
Mówiąc o przestrzeniach naszych działań, należy podkreślić, że funkcja, jaką pełniły początkowo, była inna, przez co każda z nich jest jakby historią czegoś innego, każda produkuje inne znaczenia.

Abstract

Art in existing spaces

The photographs presented in the text document three art events, during which the works of, among others, Anna Pichura, Mateusz Hajdo and Krzysztof Marchlak were presented. The events are: an exhibition at the Industra Gallery in Brno, Czech Republic (May–July 2014), a vernissage at the Cellar Gallery in Krakow, Poland (March 2015), and the GAZ project (September–October 2014) which took place in the now-defunct TELPOD hall in Krakow. The events in Krakow were initiated and organized by the artists themselves, while the exhibition in Brno was led by the curators working at local institutions. The essay is the result of interviews with the artists, in which we discussed issues such as: the creative process, exhibiting works of art in non-gallery spaces, functioning in the artistic community, and relationship between the artist and the viewer.