sztuka współczesna

Fragment

Bazujemy na tym, co dana przestrzeń nam oferuje, dostosowujemy się do niej lub ingerujemy w nią, zakłócając jej charakter.