1 (22) 2016/17

W numerze pt. „Hejterstwo/Krytycyzm” znajdziecie 8 artykułów naukowych dotyczących różnych form zjawiska określanego mianem „hejtu”, a także relacji pomiędzy hejtem a krytycyzmem. Teksty omawiają m.in. takie kwestie jak: hejt internetowy, negatywny stosunek wobec grup mniejszościowych i osób społecznie wykluczonych czy też skomplikowane relacje międzyregionalne.

 

Numer uzupełniają: dyskusja na temat książki Huberta Wiercińskiego „Rak”, recenzje książek Janusza Barańskiego, Judith Butler, Dennisa Covingtona oraz Jakuba Dziewita, Małgorzaty Kołodziej i Adama Pisarka, a także dodatek zakopiański omawiający twórczość Wandy Kosseckiej oraz fotoesej Marka M. Berezowskiego, którego autorstwa fotografie ilustrują cały bieżący numer.

 

Życzymy inspirującej lektury!


Plik PDF ma 23 MB. Klikając prawym przyciskiem myszy, możesz wybrać zapis pliku na Twoim dysku. Klikając lewym, pozwalasz otworzyć plik swojej przeglądarce.

Wstępniak

  • Fragment

    Co oznacza dla badacza społecznego zjawisko hejtu? Artykuły zamieszczone w numerze podejmują próbę analizy różnych form tego fenomenu.

Dyskusje

  • Fragment

    Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Huberta Wiercińskiego jest pionierską próbą stworzenia kompleksowego opisu choroby nowotworowej z punktu widzenia antropologii, wykraczającego poza ściśle medyczny grunt.

  • Fragment

    Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji, to książka dotycząca choroby onkologicznej, która jest nie tylko pracą naukową skierowaną do specjalistów z kręgu antropologii medycznej, ale także pozycją po którą mogą sięgnąć wszystkie osoby zainteresowane tym tematem.

Artykuły

Recenzje