1 (23) 2018

Numer zatytułowany „Etnograficzny konkret” stanowi w większości zbiór tekstów wygłoszonych podczas X Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej: Etnograficzny konkret – materialność i doświadczenie w antropologii, która odbyła się w 2016 roku w Warszawie. Możecie tu przeczytać teksty oparte na badaniach przeprowadzonych w ośrodku dla uchodźców, wśród członków żyjącej w Indiach południowych grupy Konkani, uczestników ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz hodowców koni na Podlasiu. Autorzy poruszają też problematykę szkicu etnograficznego, relacji między antropologią i archeologią, społecznych aspektów rehabilitacji dzieci z zespołem Downa i recepcji literatury popularnej na Podhalu. 

W numerze jak zwykle znajdziecie kilka recenzji – tym razem przyglądamy się pracom Marka M. Berezowskiego, Adama Pisarka, Dobrawy Skoniecznej-Gawlik oraz dwóm zbiorowym publikacjom  omawiających temat kulinariów Puszczy Sandomierskiej i polski strój ludowy w fotografii Stanisława Gadomskiego i Barbary Kubskiej. Numer uzupełniają dwa fotoeseje oraz fotografie autorstwa Serdara Çömeza.

Wersja dwustronna:

 

Wersja jednostronna:


Plik PDF ma 23 MB. Klikając prawym przyciskiem myszy, możesz wybrać zapis pliku na Twoim dysku. Klikając lewym, pozwalasz otworzyć plik swojej przeglądarce.

Wstępniak

Artykuły

Recenzje