Adam Pisarek. Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei

Relacja z obcym a przestrzeń oswojona

Fragment

Adam Pisarek (...) podejmuje analizę pojęcia gościnności, usytuowanego w wielu kontekstach, przy wykorzystaniu danych empirycznych, zebranych przez autora w miejscowości Łąka, w powiecie pszczyńskim.