5. edycja Festiwalu Antropologii Wizualnej ASPEKTY

W najbliższy czwartek (22.11.), w Muzeum Etnograficznym w Toruniu,
rozpocznie się 5. edycja *Festiwalu Antropologii Wizualnej ASPEKTY*.


Podczas tegorocznej edycji prezentujemy filmy, które wpisuję się w nurt
antropologii "naglącej". Spośród 200 nadesłanych obrazów, wybraliśmy 23
propozycje, w których możemy śledzić bieżące procesy zmian
społeczno-kulturowych. Wszystkie filmy powstały po 2007 roku, dotykają więc
tematów współcześnie ważnych. W dobie przemian cywilizacyjnych,
globalizacji, migracji, problemów tożsamościowych, ważne jest, aby nie
przeoczyć przeobrażeń, którym ulegają poszczególne społeczności. Część
filmów traktuje również o przeszłości. Ich autorzy docierają do ostatnich
świadków, dzięki którym poznajemy minione postacie kultury. Jest to
szczególnie istotne, ponieważ bez ich znajomości trudno jest zrozumieć
świat współczesny.

Skupiliśmy się na filmach, których autorzy prezentuję podejście emiczne w
badaniu kultur. Starają się uchwycić kulturę od "środka", przedstawić ją
oczami samych użytkowników. Są wewnętrznymi obserwatorami i
interpretatorami danej kultury.

Poprzez prezentowane filmy chcemy również promować antropologię wizualną,
która jest nie tylko dziedziną naukową, ale też specyficznym rodzajem
prezentacji ludzi, ich kultury, zwyczajów, życia codziennego, który
charakteryzuje się niesamowitą wrażliwością i subtelnością w opisie
ludzkiego życia. Ten właśnie sposób widzenia ludzi i ich codziennego życia
pragniemy przybliżyć nie tylko antropologom, ale także tym wszystkim,
którzy chcą spojrzeć na społeczności ludzkie z większym zrozumieniem.
Antropologia wizualna to bowiem nie tylko opis ludzkiej kultury, to także
próba jej zrozumienia, uchwycenia jej ulotności i wieloznaczności.

O znaczeniu antropologii wizualnej oraz filmu antropologicznego będziemy
mogli dowiedzieć się więcej od dr. Sławomira Sikory, teoretyka oraz
praktyka, który wygłosi wykład *Czy film antropologiczny istnieje?*

http://aspektyfestival.pl/indexe12.html


*22-25 listopada 2012
Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Wały gen. Sikorskiego 19*

*wstęp wolny*