Futurologia

FUTUROLOGIA. Ogłaszamy nabór artykułów naukowych do numeru poświęconego relacji między antropologią a przewidywaniem przyszłości. Oprócz artykułów przyjmiemy również: eseje, wywiady, recenzje, informacje o projektach antropologicznych. 

fot. Michał Kopek

Antropologia i przewidywanie przyszłości

Rozwój technologii spowodował, że futurystyczne wynalazki wyszły ze sfery science-fiction, trafiając do codziennego użytku. Naukowcy z dziedzin takich jak genetyka, robotyka czy biotechnologia szykują kolejne nowatorskie rozwiązania. To z kolei skłania humanistów do rozważań nad zmieniającą się „naturą” człowieka, nad przesuwającymi się granicami człowieczeństwa i wreszcie do przepowiadania przyszłości. W tym celu wykorzystuje się wiedzę naukową zaczerpniętą zarówno z nauk przyrodniczych, ścisłych czy technicznych, jak też społecznych i humanistycznych. Zajmująca się naukowym przepowiadaniem przyszłości futurologia, prognozując trendy w różnych obszarach, zdradza rys inżynierii społecznej, czy wiedzy uwikłanej (?) w rozmaite konteksty geopolityczne, technologiczne i kulturowe...

Umiejętność przewidywania jest jedną z najbardziej cenionych zdolności w różnych sferach życia jednostkowego i zbiorowego. Jednocześnie samemu działaniu towarzyszą dyskusje dotyczące jego skuteczności i efektywności, a także niepokoje związane z etycznym wymiarem wprowadzania nowych rozwiązań oraz możliwymi konsekwencjami wdrażania w życie futurystycznych wizji. Przyszłość rysuje się w niezwykle interesujący sposób, który – sądząc po treściach kultury popularnej – przyjmujemy z mieszanymi uczuciami: zachwytem i jednocześnie obawą.

Dlatego właśnie Redakcja „Barbarzyńcy” planuje w kolejnym numerze czasopisma dokładnie przyjrzeć się wskazanemu zagadnieniu. Interesujące nas problemy to między innymi: człowiek przyszłości i przyszłość człowieka, przyszłość metod badawczych oraz samej antropologii jako dyscypliny naukowej, rola i miejsce antropologa jako badacza, przepowiadanie przyszłości jako mechanizm ściśle powiązany z ludzką egzystencją, futurologiczne wizje w nauce i kulturze popularnej, rola tekstów kulturowych w tworzeniu się wizji przyszłości.

Gorąco zachęcamy do podejmowania tych i podobnych tematów.