Nasz patronat. Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Państwowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki

Kraków, 26-27 kwietnia 2016 r.

 

Proponowane zagadnienia badawcze:
zmierzch, upadek, kres a katastroficzne nastroje współczesności
katastrofa jako Wydarzenie
literackie i kulturowe reprezentacje katastrofy
nieobecność i ślad w miejscach katastrof
katastrofy w archiwum pamięci zbiorowej
katastrofa w wyobrażeniu, katastrofa realna
rok 1986 jako cezura
Czarnobyl w literaturze i dyskursie
Czarnobyl w kontekście antropologii ekologicznej
ekotopia Czarnobyl – mapowanie przestrzeni katastrofy
po Czarnobylu – postradzieckie myślenie w/o literaturze 

Językami konferencji są: polski, ukraiński

Prosimy o zgłaszanie tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem (do 1500 znaków) i 5 słowami kluczowymi wraz z wypełnionym formularzem do 10.03.2016 roku.

na adres: czarnobyl.konferencja@gmail.com

Ważne informacje:
- prelegenci zostaną powiadomieni o uczestnictwie do dnia 15.03.2016 r. 
- opłata konferencyjna wynosi 400 zł (350 zł dla studentów i doktorantów) – numer konta zostanie podany wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia
- organizatorzy nie zapewniają noclegów
- prosimy przygotować wystąpienia na maks. 20 minut
- uczestnicy konferencji wygłaszający referat otrzymają pisemne zaświadczenie o udziale w konferencji
- organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej

Więcej informacji: www.czarnobylkonferencja.wordpress.com

Konferencję objął patronatem "Barbarzyńca"

Załączniki