Polish Anthropology Day

10 listopada 2014 PIA we współpracy z Royal Anthropological Institute  (RAI) i Dept.of Anthropology University College London, organizuje jednodniową konferencję 'Polish Anthropology Day'. 

Jest to wydarzenie bez precedensu, po raz pierwszy grupa polskich antropologów będzie mogła zaprezentować w Wielkiej Brytanii, kolebce naszej dyscypliny, osiągnięcia polskiej antropologii.

The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland wyda publikację będącą wynikiem konferencji, co jeszcze bardziej czyni to przedsięwzięcie prestiżowym.

Przeczytaj więcej: http://www.pia.org.pl/aktualnosci/265-konferencja-w-londynie-polish-anthropology-day