"Przelotne ptaki"

Rzeźby prezentowane na wystawie pt. „Przelotne ptaki” wykonane zostały przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością oraz ich terapeutów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”, który prowadzony jest obecnie przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

Pracownia funkcjonuje w Toruniu przeszło 35 lat - była pierwszą, a w latach 70 - 80 jedyną placówką wspierającą osoby niepełnosprawne. Efektem wieloletnich doświadczeń jest oryginalna metoda terapii – terapia przez twórczość, znana w kraju i za granicą. Metoda ta wpisuje się w zasady współczesnej pedagogiki specjalnej. O początku swojej działalności Pracownia przygotowuje liczne wystawy krajowe i zagraniczne, prezentujące dokonania twórcze osób z niepełnosprawnością w nadziei, że zyskają one należne im miejsce w społeczeństwie.

Między innymi jako jedyne polskie środowisko Pracownia została zaproszona do zorganizowana w Brukseli wystawy plastycznej pt. „Presence” (Obecność) na dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

Prace niepełnosprawnych twórców z Pracowni stały się obiektami muzealnymi w kategorii Art Brut w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Tytuł „Przelotne ptaki” uwydatnia istotę ptaka, jako bytu ulotnego, trudnego do zatrzymania, którego naturą jest ruch, lot i przestrzeńwolnego.

Ulotność jest cechą każdej żywej istoty, także człowieka, który w trakcie życia funkcjonuje w różnych sferach i kontekstach. Można więc powiedzieć, że wszyscy jesteśmy przelotnymi ptakami na ziemi. Ulotność kojarzy się także nieodparcie z osobami odwiedzającymi nasze miasto jedynie na chwilę na wakacje czy wycieczkę.

Dla licznych turystów zwiedzających Toruń w okresie wakacyjnym ciekawe są nie tylko walory architektoniczne naszego miasta, lecz zapewne zwracają ich uwagę także inne aspekty, tworzące klimat charakterystyczny dla danego miejsca. Dobrze byłoby aby w tej przestrzeni była zaznaczona także obecność osób niepełnosprawnych, a nasze miasto jawiło się jako środowisko inkluzywne, włączające osoby niepełnosprawne w tkankę życia społecznego i przyjazne dla osób wymagających wspierania, jak również akceptujące oryginalne projekty plastyczne.

Wystawa rzeźb ptaków została zaprojektowana do ekspozycji w przestrzeni otwartej, bowiem naturalnym środowiskiem ptaków jest tak zwany plener, dlatego zapraszamy do zwiedzania jej na dziedziniec Muzeum Etnograficznego, gdzie w sposób naturalny wpisują się w charakter otoczenia.

Ekspozycję można oglądać 17 lipca do 10 września 2015 r. w godzinach otwarcia Muzeum.