Jakub Steblik

Absolwent etnologii UJ oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Interesuje się kulturowym i historycznym kontekstem powstawania doktryn ekonomicznych oraz rozwojem kapitalizmu. Głównym polem jego dociekań jest kwestia szeroko rozumianej „ponowoczesności” i „porządku” w niej obowiązującego.

1 (6) 2000

Antropologia w korporacji oraz Internecie: szósty numer "Barbarzyńcy".

Numer niedostępny w sprzedaży archiwalnej.

3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narod

1 (1) 1998

Pierwszy, legendarny, niskonakładowy numer „Barbarzyńcy” to dziś dostępny jedynie w niektórych bibliotekach i prywatnych księgozbiorach biały kruk.