3-4 (4-5) 1999

Numer ten,  tworzony przez etnologów, filologów, teatrologów, kulturoznawców, filmoznawców, archelogów, teologów i filozofów, przede wszystkim dotyka zagadnień przynależności etnicznej i narodu. Można też dowiedzieć się z niego czegoś o soteriologii, literaturze SF oraz Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.

Artykuły