Weronika Chodacz

Ur. w 1984 r., absolwentka etnologii i antropologii kulturowej UJ. Zawodowo zajmuje się badaniem małopolskich migrantów. Interesują ją wszelkie amatorskie formy artystycznego wyrazu.

2 (12) 2008

Od 12. numeru w „Barbarzyńcy” zaczęły pojawiać się antropologicznie zaprawione wywiady (w tym numerze aż 2).

  • "Etnografia jest dla mnie ważna. Mówi wiele o mnie samym, mówi wiele o drugim człowieku. Uświadamia znaki tożsamości, sposoby życia."

    Wywiad z Antonim Bartoszem, dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

  • Pełny tekst

    To dziś modne, wdzięczne, ładne,
    Co zabójcze, co szkaradne
    A. Fredro, Zemsta

1 (11) 2008

11. numer pisma był pierwszym stworzonym przez nowy skład redakcyjny pod przewodnictwem Marcina Bartoszka. Na okładce pojawiła się pieczęć z napisem REAKTYWACJA.

1 (10) 2005

10. numer „Barbarzyńcy” był numerem jubileuszowym, a zarazem ostatnim w pierwszym założycielskim składzie redakcyjnym - później nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu pisma.

1 (9) 2003

Między historią a legendą, czyli zawartość 9 numeru.