emotions

Fragment

Prezentowany artykuł jest próbą skonceptualizowania problemu etniczności i związanych z nim emocji na przykładzie grupy Konkani, żyjącej w Indiach południowych, w mieście Koczin1.