kultura materialna

Pełny tekst

Dant stawia tezę, że socjolodzy koncentrują się na stosunkach i  strukturze społecznej, pomijając wpływ i  znaczenie kultury materialnej na życie ludzi.

Pełny tekst

Andrzej Kramarz
Rzeczy

Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Kraków 2008

Fragment

Biali kolonizatorzy, zdobywając kolejne Nowe Światy, narzucali podbitym ludom swoje postrzeganie rzeczywistości. To inne postrzeganie zawierało się nie tylko w sposobie myślenia, ale także w materialnej formie, którą nadaje się myśli, by móc się nią podzielić z członkami swojej społeczności.