literatura

Nasza relacja z pierwszego seminarium 21 stycznia 2016 r. na Wydziale Polonistyki UJ.

21 stycznia 2016 r. w Krakowie miało miejsce pierwsze z serii seminariów, którym patronuje "Barbarzyńca".

Fragment

Umiejętność względnie wiernego przekazywania faktów była sprawnością wysoko cenioną i gwarantującą prestiż społeczny w kulturach typu oralnego, a taką bez wątpienia była XIX-wieczna kultura chłopska sportretowana w omawianej przez nas lekturze.

Pełny tekst

Autor równolegle pokazuje nam dwa – a właściwie trzy – miejsca. Aleksandrię – miasto w którym obecnie mieszka, Warszawę jako miasto swojego dzieciństwa i Warszawę pierwszej dekady tzw. „Wolnej Polski”.

W Legendzie Młodej Polski Stanisław Brzozowski wielokrotnie zwracał uwagę na obecne w postawie Żeromskiego silne poczucie wspólnoty z doświadczającym bolesnych przemian narodem.

Jerzy Pilch opowiedział z pozoru prostą historię o pewnym nieudanym romansie, jaki przytrafił się lekarzowi weterynarii Pawłowo Kohoutkowi.

Prusa można nawet uznać za prekursora pojęcia "mas", które są sterowane i manipulowane. Autor Lalki wypowiedział się także na temat kobiet.

Pełny tekst

Możemy usłyszeć, że dana powieść, płyta, budynek, obraz czy film są postmodernistyczne. Postmodernistyczne, czyli jakie?

Fragment

Biali kolonizatorzy, zdobywając kolejne Nowe Światy, narzucali podbitym ludom swoje postrzeganie rzeczywistości. To inne postrzeganie zawierało się nie tylko w sposobie myślenia, ale także w materialnej formie, którą nadaje się myśli, by móc się nią podzielić z członkami swojej społeczności.