Nasz patronat: Krakowskie Seminaria Teoretycznoliterackie "Poszerzanie pola": Somatyczność/cielesność

Seminarium I: Somatyczność/cielesność

21 stycznia 2016 r., Kraków

"Głównym celem seminariów Poszerzanie pola jest stworzenie otwartego i interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i przestrzeni dyskusji wokół ważnych kategorii współczesnej humanistyki. Stawiamy na rozmowę o przydatności pewnych terminów, możliwości ich redefiniowania oraz umieszczania w obcych im kontekstach. Pojęcia, pojawiające się w ostatnich latach na gruncie badań humanistycznych (zarówno filozofii, antropologii, socjologii, jak i literaturo- czy kulturoznawstwa), nie tylko wymagają teoretycznej analizy, ale przede wszystkim domagają się praktycznych zastosowań. Celem seminariów będzie więc pogłębiona refleksja zarówno nad macierzystym dla nich kontekstem, jak i próby ich przenoszenia, przesuwania w pola innych dyscyplin.

Formuła, jaką przyjmujemy, zakłada jednodniowe seminarium podzielone na dwie części:

1. Panel dyskusyjny, w którym 3-4 referentów zaprezentuje krótkie wystąpienia na zgłoszony wcześniej temat. Prezentacje powinny mieć charakter interpretacyjny (preferowane będą interpretacje pojedynczych utworów literackich). Ich zadaniem jest także problematyzacja zaproponowanych w zaproszeniu kategorii teoretycznych i ukazanie ich operacyjności w konkretnych „użyciach”.

2. Warsztaty, podczas których poddamy lekturze wskazane wcześniej teksty teoretyczne oraz prezentowane w panelu referaty.
Zapraszamy na stronę WWW projektu".

www.poszerzaniepola.wordpress.com

Szczegóły nt. styczniowego seminarium w załączniku "Call for papers"

Aktualizacja: Organizatorzy zapraszają na kolejne spotkanie, które odbędzie się 17 marca (zgłoszenia do 10.02.2016). Tym razem poświęcone ono będzie tematyce postfuturyzmu. Niejako koresponduje to z tematyką kolejnego numeru BARBARZYŃCY, którym jest wszak FUTUROLOGIA.

Wydarzeniu patronuje nasze czasopismo