literatura obozowa

Nasza relacja z pierwszego seminarium 21 stycznia 2016 r. na Wydziale Polonistyki UJ.

Fragment

Czym – jeśli takowy istnieje – charakteryzowałby się język świadectwa i w jakiej relacji pozostaje do „języka Zagłady”? Czy można je ze sobą utożsamiać?