mit

Fragment

Strategia popularyzatora nauki wymaga korzystania z symboli, analogii, metafory i innych zabiegów, przybliżających laikom tematykę kosmiczną.

Fragment

World Press Photo w procesie oceniania selekcjonuje konkretne typy zdjęć. Wyodrębnienie czterech kategorii pozwoli pokazać charakterystyczny, wizualny styl nagrodzonych prac. Będą to: dramatyzm, dokumentalny realizm, narracyjność oraz artystyczna ekspresja.

Pełny tekst

Autor wskazuje na co najmniej dwa zasadnicze mity-fantazmaty leżące u podstaw nowożytnej antropologii. Jego książka stanowi frapujący, drobiazgowy i jednocześnie przystępny „opis transformacji złudzenia”, które do dzisiaj umyka antropologom...

Fragment

Symbole, mity i stereotypy europejskich wyobraźni apokaliptycznych wciąż pozostają w ruchu. Mesjasze, Antychryści, tysiącletnie królestwa i Babilony zaludniają nadal współczesną masową wyobraźnię.

Fragment

Sam termin "folklor", a zwłaszcza z przymiotnikiem "polityczny", jest nieustającym źródłem nieporozumień i daleki jest od ostatecznej definicji.

Wyjaśnienie naukowe tłumaczy zjawiska przez podporządkowanie ich określonym prawom – ilekroć są a i b, wystąpi c.

Fragment

Historia Williama Wallace’a i zrywu narodowowyzwoleńczego, na którego czele stanął, jest częścią etosu narodowego Szkocji. Należy do społecznych wyobrażeń tej grupy o własnej przeszłości.

Fragment

Nie ma wątpliwości, że flaga Unii Europejskiej przedstawia okrąg złożony z dwunastu gwiazd na błękitnym tle. Brak jednak zgody co do jednoznacznej wykładni tego symbolu. Czy jest to wieniec Niewiasty z Apokalipsy, czy nawiązujący do tarczy zegara symbol jedności i pełni? Tego – jak wynika z badań antropologicznych – nie wie nikt, ani twórcy, ani odbiorcy znaku. Symbolika kreowana przez europejskie instytucje nie tworzy wspólnoty sensu.

Pełny tekst

Wybuch nie jest grą wyobraźni ani poczuciem bliskości czegoś nadnaturalnego, czy jak jeszcze można interpretować różnego rodzaju dostępne subiektywnie objawienia osób uduchowionych – to zjawisko otwarte dla wielu obserwatorów i maszyn rejestrujących. A jednak różni się jakościowo od wszelkich innych naturalnych i sztucznych procesów, z którymi styka się człowiek.

Fragment

Każdy, kto spotkał sie z jakąkolwiek mitologią pozaeuropejską, musiał także wpaść na trop trickstera.