mitologia

Fragment

Strategia popularyzatora nauki wymaga korzystania z symboli, analogii, metafory i innych zabiegów, przybliżających laikom tematykę kosmiczną.

Fragment

Narzucająca się zbieżność obu postaci może być myląca i wieść do bezkrytycznego szukania analogii. Niech podstawą podobieństw będzie więc tylko fakt przebywania na granicy sacrum i profanum.