polityka

Fragment

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie historii i działań „Rosji 2045”, sylwetki jej twórcy, jak również idei aktywnej ewolucji oraz założonej w projekcie antropologii człowieka przyszłości.

Fragment

Wywiad z Tomaszem Leśniakiem: Jak możemy sobie wyobrazić zmianę polityki, jeśli sami się w nią bezpośrednio nie zaangażujemy? 

Pełny tekst

To pełna pasji wypowiedź intelektualistki mówiącej niejako z samego środka zdarzeń, zajmującej określone stanowisko w ważkiej debacie społecznej.

Pełny tekst

Największe opracowanie poświęcone badaniom jakościowym, jakie ukazało się w Polsce. Aktualność to jedna z zalet tego inspirującego zbioru.

Fragment

Można zaryzykować twierdzenie, iż właśnie kryterium estetyczne w dużej mierze zadecydowało o jego sprzeciwie wobec kierunku, jaki obrało życie społeczne.

Fragment

Sam termin "folklor", a zwłaszcza z przymiotnikiem "polityczny", jest nieustającym źródłem nieporozumień i daleki jest od ostatecznej definicji.

Pełny tekst

Niejednorodność tej formy przemieszczania się spowodowana jest między innymi tym, że „każdy autostopowicz ma inną metodę łapania kierowców”.

Fragment

W każdym systemie władzy, czy to demokratycznym, autorytarnym czy totalitarnym, ogromną rolę w kształtowaniu się polityki zagranicznej odgrywają silne jednostki. Na Bliskim Wschodzie widać to szczególnie wyraźnie. Nie chodzi tu tylko o osoby dzierżące władzę państwową, ale także o liderów grup religijnych, organizacji zbrojnych lub, co jest specyficzną cechą regionu, przywódców plemiennych.

Fragment

Koncepcja przesiedlenia ludności ukraińskiej na ziemie zachodniej i północnej Polski miała jeden główny cel – asymilację Ukraińców w nowym środowisku. Środkiem służącym do osiągnięcia tego celu było rozproszenie ludności ukraińskiej i odizolowanie inteligencji.