Katarzyna Kubat

dr nauk humanistycznych w zakresie etnologii, spec. antropologia medyczna. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oraz Gender Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Interesuje się szeroko rozumianym tematem szaleństwa, antropologią ciała, a także zjawiskiem wykluczania społecznego. Zajmuje się badaniami jakościowymi, brała udział w wielu projektach badawczych realizowanych dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i sektora prywatnego. Kocha koty i wegańskie jedzenie.

1 (23) 2018

Numer zatytułowany „Etnograficzny konkret” stanowi w większości zbiór tekstów wygłoszonych podczas X Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej: Etnograficzny konkret – materialność i doświadcz

1 (22) 2016/17

W numerze pt. „Hejterstwo/Krytycyzm” znajdziecie 8 artykułów naukowych dotyczących różnych form zjawiska określanego mianem „hejtu”, a także relacji pomiędzy hejtem a krytycyzmem.

1 (21) 2015

Przewidywanie przyszłości to 12 artykułów naukowych, 2 wywiady, 2 fotoeseje i inne teksty.

1 (20) 2014

Oto najnowszy numer: 190 stron, ponad 70 ilustracji, po 9 artykułów naukowych i recenzji, a także 2 wywiady.

1 (19) 2013

Długo oczekiwany, opasły i dopieszczony numer – nareszcie on-line!

  • Fragment

    Na uwagę zasługuje refleksyjność autora i umiejętność krytycznego spojrzenia na własną dyscyplinę. Jak sam mówi, historia raka to także historia medialnego szumu, niespełnionych nadziei, pychy i arogancji.