Readership

Fragment

Jedną z barier ograniczających antropologiczne zadanie odbioru literatury jest indywidualny i intymny charakter aktu czytania.